• titel
  • titel
  • titel
  • titel
  • titel


Vrienden van Lefamm

lefamm-2015

Vriendschap is de basis van veel moois. Dansgroep Lèfamm kent een vriendenclub. Vrienden die niet alleen liefhebbers van dans in het algemeen en van Lèfamm in het bijzonder zijn. Zij zijn veel meer. Vrienden voelen zich betrokken bij de dansgroep en dragen graag een steentje bij tot het succes.

Wil je ook vriend worden, dan kan dat. Steun is namelijk hard nodig, zowel moreel als financieel. Zo hebben de vrienden van Lèfamm in 1998 aan de dansgroep een promotie videofilm aangeboden. De film voor het promoten van de dansgroep.

In 1999 is een televisie met ingebouwde videorecorder geschonken. Deze wordt gebruikt voor het opnemen van trainingen en dansen.

In 2000 is een donatie gedaan als bijdrage in de dansreis naar New York. Met dit geld is een professionele dansles gevolgd. Voor de productie True Collor hebben de vrienden van Lèfamm witte dansschoentjes geschonken en later nog een videocamera. De vrienden van Lèfamm heeft in dansjaar 2008/2009 de productie van Adriaan Luteijn gesponsord.

Geef je nu op voor een nieuwe en mooie vriendschap. Stuur een mail naar:
Vrienden van Lèfamm
info@jazzdansschool.nl

Het vriendendonateurschap bedraagt € 25.- per jaar en loopt per kalenderjaar. Jaarlijks wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. Betaling van de bedragen dient – na ontvangst van een uitnodiging hiertoe – te worden betaald op rekeningnummer NL 57 ABNA 093.61.12.778.

Voorzitter van de Vrienden van Lèfamm is Leo Nieuwenhuis.

Bekijk hier alle vrienden van Lèfamm.

De dansers

vorige volgende