• titel
  • titel
  • titel
  • titel
  • titel


Stichting Jazzdans Lefamm

Jazzdansgroep Lèfamm is te vergelijken met het keurkorps van een willekeurige sportclub. De besten in hun tak van sport worden geselecteerd voor het vertegenwoordigend team. Lèfamm is het keurkorps van Dansschool Bertha Huls.

De grootste danstalenten die de dansschool voortbrengt worden na auditie, waaraan overigens ook dansers van andere groepen of dansscholen kunnen meedoen, geselecteerd voor Lèfamm.

De jazzdansgroep probeert op het hoogste niveau mee te komen.  Dat betekent: vaak oefenen om nog beter te worden. Zoals de selectie van een sportclub een bekwame trainer nodig heeft, zo kan Lèfamm niet zonder een gelouterde choreografe. Zo won Lèfamm in 2003 de theaterwedstrijd Open Podium in schouwburg Amphion in Doetinchem met de dans Aqua Ducta.

Het instandhouden van een keurkorps als Lèfamm vraagt om een speciale organisatorische en financiële opzet.  Er is geld nodig om de salariskosten van de choreografe en de studiohuur te betalen. Maar ook om kostuums en andere benodigdheden, zoals decorstukken, aan te schaffen.

Al deze kosten kunnen onmogelijk door de groepsleden worden opgebracht. Daarom is in 1995 de  Stichting Jazzdans Lèfamm opgericht. De contributies van de leden van de groep vormen het enige vaste inkomen van de stichting. Maar daarvan alleen kan de groep niet overeind worden gehouden. Sinds de oprichting van de stichting wordt een vergoeding gevraagd voor een optreden van Lèfamm.

Daarom beschikt de stichting al jaren over een wisselend aantal sponsoren.

De dansers

vorige volgende